A Polyvagal theory, avagy a bolygó ideg és a vegetatív idegrendszer több fázisú modellje

A szemtől-szembe szituáció, avagy a diád helyzet az egyik leggyakrabban előforduló társadalmi érintkezési szituáció. Ez az interakció elsősorban az arc mimikáját, a hangképzést és a beszédet létrehozó neuro-myo-fascia (idegi-izom-kötőszöveti egység) működését igényli. Ehhez csatlakozik a lágy szájpadlás, a garat és a nyelőcső struktúrája, a nyelés és lélegzés fizikai folyamatát biztosítva.

Ha még lejjebb merészkedünk a testben követve a bolygóideg lefutását, a szívet a tüdőt és a rekeszizmot találjuk. Ez a három testterület alkotja a társadalmi kontaktusainkat lebonyolító rendszer1 nagy részét. Ennek a területnek az emocionális töltetét alapvetően a kapcsolódás felemelő élménye jellemzi. Ilyenkor a bolygóideg elülső (ventrális) állapotban működik, amikor a szimpatikus és paraszimpatikus egyensúly a legtökéletesebb. A társadalmi szituációtól eltekintve, de a közben minden képpen ez az idegállapot ad lehetőséget a Flow2, vagy áramlás élmény átélésére.

Amikor a társadalmi kontaktus teremtés nem működik, vagy csődhöz közeli állapotba kerül, vagyis a tárgyalás nem vezet eredményre a felek között, a bolygóideg következő középső szakasza kerül szimpatikus stimuláció alá. Az itt elhelyezkedő, és a bolygóideg által is beidegzett belső szervek a tüdő, pontosabban a tüdő kapuk és a főhörgők, a szív és a rekeszizom.

Így a szívverés és a légzés kerül leginkább kontrol alá, a belső elválasztású mirigyek endokrin rendszerével együtt. Ebben a fázisban élesedik a Flight or fight - fuss/üss reflex és segítségével a kialakuló kellemetlen helyzetből próbálunk kiszabadulni. Ebben a folyamatban a vegetatív idegrendszer szimpatikus részének ingerlése felkészíti a testet a mozgásra, többlet vér kerül a végtagokhoz a vázizom-rendszerbe. A paraszimpatikus stimuláció közben alapjáratra kerül és az emésztés teljes folyamata lassul.

Ha a helyzet megoldására először a kiszabadulást a megfutamodást választjuk, akkor elkerülhető a konfliktus eszkalálódása, egyéb esetben ütni kell.

Fontos itt megjegyezni, hogyha ez a szimpatikus stimuláció tartósan, hosszú időn keresztül, esetleg rendszeresen fennáll, akkor krónikus stresszről beszélünk.

Amennyiben a bolygóideg fent említett, felsőbb fázisai kudarcot vallanak a konfliktus kezelésében, akkor kerül a bolygóideg legalsóbb területeire a belső szervi rendszerre a figyelem, és a lefagyás, freez idegrendszeri utasítás által a “halottnak tettetés” állapota adja az utolsó esélyt a szorult helyzetből való megmenekülésnek. Ez a bolygóideg dorzális (hátsó) állapota - dorsalis vagus stimuláció.      

A vegetatív rendszer és a bolygóideg működési fázisai tehát a következők:

- Áramlás (Flow) állapot - ventrális állapot - szimpatikus és paraszimpatikus egyensúlyi stimuláció

- Üss-fuss (Fight or flight) - szimpatikus stimuláció

- Lefagyás  (Freez)- dorsalis állapot - paraszimpatikus stimuláció

Eustressz

A fenti állapotok egymást váltva láncolat szerűen a külső hatások és a belső állandóságot fenntartó működés eredményeként változnak. E kettő eredője a stressz. A stressznek gyakran negatív előjelet tulajdonítunk, bár nincs rá valódi okunk. Selye János (1907-1982) óta ismerjük a stressz3 jelenségét, és azt is, hogy a stressznek két formája van, és hogy nagyban függ a szervezet külső hatásokra adott válaszaitól. Az ismertebb és gyakrabban alkalmazottat, a negatív hatásokkal járót Selye distressnek, vagy rossz stressznek nevezte el. Ilyen például az ijedség, a félelem és a pesszimizmus, vagy depresszió hatásaival együtt bekövetkező külső történésekre adott válasz. Amennyiben az ellenkezője, eustress a jó stressz alakul ki, úgy a körülmények és a belső reakciók a vegetatív idegrendszert egyensúlyba hozzák és az eredmény öröm, motiváltság, elégedettség lesz.

A közelség

A társadalmi helyzetekben és főleg a diád helyzetben a konfliktus eszkalálódása a distressz helyett így kialakulhat az eustressz, amit legegyszerűbben a fizikai közelség jelenségéről lehet felismerni. Ez az a pont, ahol a fizikai érintésnek egyáltalán lehetősége terem. Amennyiben a fizikai közelség elviselhető és továbbra is eustressz származik belőle, megtörténik maga az érintés.

Az érintés

Az érintés - és jellemzően itt az eustressz hatással járó érintésre gondoljunk- végtelen számú formában nyilvánulhat meg. Legmagasabb szintje és minősége a két intelligens rendszer kapcsolódásában, az egyesülésben ölt testet. Ilyenkor, és csak ilyenkor a mozdulatlanság, a korábban lefagyásnak hívott distressz most eustresszként, félelem nélkül alakulhat ki. Amikor eustressz hatással alakul ki az érintésben való egyesülés, az a szeretet fizikai kódja, másnéven a melegszívűség, compassion, igazából a buddhizmusból ismert Metta. Több jól ismert ilyen kép is beugorhat, amikor az egyesülésre gondolunk. Szerelmeskedés és orgazmus után, az anya és gyermeke közötti ölelésben, vagy a réten a fűben való elheveredéskor, de mindennapibb szituációkban is gyakran átélhető ez az állapot.

Az egyesülés, vagy teljes fizikai kapcsolódás TestSzobrász értelemben speciális. Definíció szerint azt jelenti, hogy a TestSzobrász látja és érintésével érzi az érintett szövet állapotát (feszültségét), amit a Vendég is érez, és arra visszajelzést is tud adni. Ez a kapcsolódás eredményezi a szövet meglazulását, ami aztán majd változni engedi a testtartást is.

Amennyiben biztonságban érezzük magunkat más érintésétől a TestSzobrász kezelések alatt, illetve biztonságosan tudunk érinteni TestSzobrászként, akkor van esélye az érintésben való kapcsolódásnak, akkor van esélye annak, hogy a szövetet feszesen tartó erők elengednek és megindul a változás. Először a fizikai testben, aztán idővel a személyiségben is. Ezért a TestSzobrász fő feladata, hogy megtalálja a feszesen tartott szöveteket, azokhoz úgy tudjon hozzá nyúlni, hogy az jó érzés legyen és ezzel létre tudjon hozni testtartás beli változást.

A fentiek egyébként általánosságban igazak minden emberekkel foglalkozó szakemberre és alkalmazási területre is. Az iskolától, a munkahelyekig, vagy az egészségügyi ellátások rendszerén át a teljes szolgáltató szektorig. Ahol az ember szeretve érzi magát, melegséggel és támogatással találkozik, ott jobban is képes azt befogadni.

Ezért a TestSzobrászat, a testtartás fejlesztése közben arra is tréningez, hogy

- Miként kerülhetünk egymáshoz közelebb

- Hogyan érezzük magunkat biztonságban másokhoz közelebb

- Ha már közel vagyunk megengedjük-e az érintés adását és kapását is

- Hogyan érintsünk

- Hogyan fogadjuk az érintést.

 

Hivatkozások, irodalomjegyzék

1. Porges, S. W. (2011). The polyvagal theory: Neurophysiological foundations of emotions, attachment, communication, and self-regulation. W W Norton & Co.

2. Csíkszentmihályi Mihály - Flow - Az áramlat - A tökéletes élmény pszichológiája

3. Hans Selye (1936) A Syndrome produced by Diverse Nocuous Agents, Nature Vol. 138, pp. 32.

Természettudományi Közlöny 148. évf. 7. füzet 301-306 o. Természet Világa 2017. július

 

Kép:

https://www.kenhub.com/en/library/anatomy/the-vagus-nerve

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?