A poroszos és az angolszász módszer a felnőtt okatatásban

A TestSzobrász képzéssel kapcsolatban is gyakran felmerül a kérdés: mely oktatási módszer, vagy módszerek vezetnek eredményre? Hogyan lehet az emberi testtel és viselkedéssel kapcsolatos komplex tudást átadni és megtanulni felnőtt fejjel?

Két fő oktatási módszer létezik, a poroszos, frontális oktatás, valamint az angolszász, differenciált rendszer. Meghatározásunk természetesen leegyszerűsített, ezért értelmezzük a két irányvonalat a TestSzobrász képzés szemszögéből! 

A poroszos módszer (frontális oktatás) tapasztalataink szerint nem használható a TestSzobrász képzésben. Ennek a módszernek a legnagyobb előnye, hogy egységes és magasszintű elvárásokat képes támasztani a nagylétszámú tanulócsoportok számára egy-egy területen, azonban tanár-diák viszonyrendszere, az elsikkadó figyelem és lelketlenség nem képes olyan motivációt biztosítani, amely szükséges a mélypontokon való átbillenéshez, a komfortzónán kívüli lét elviseléséhez, valamint az onnan való felíveléshez. 

Frontális oktatás

Komplex figyelem

Az angolszász hagyományokra épülő oktatási rendszerek ezzel szemben másként működnek. Az előrehaladást az egyéni és csoportmunka folyamatos váltakozása, a különböző szerepek kipróbálása, az egyéni figyelem, és értékelés hajtja. A specializáció helyett az egyes területek átlátása, és azok kombinálása jelenti a megoldandó feladatot, ahol mindenki a saját szintjének megfelelő kihívásokkal nézhet szembe. Mindezek olyan támogató közeg kialakítására adnak lehetőséget, ahol a résztvevők jól érzik magukat.

TestSzobrász óra

Hogyan jelenik meg ez a TestSzobrász képzésben?      

Az anatómia a legelső, és a TestSzobrászatban meghatározó tudásterület. A képzésben résztvevők jellemzően két csoportot alkotnak. Az egyik csoport sok éven át, akár több alkalommal is tanulta a mozgásszervrendszer részeit, funkcióit, amelyet jellemzően magolás szintű tudásként alkalmaznak. Többségük képes pontosan megnevezni izmokat, ízületeket, szerveket.   

A másik csoportban olyanok vannak, akik még sosem tanultak anatómiát. Nekik nem is lehet magolós, megtanulós módon megtanítani azt. 

A TestSzobrász képzésben ezért nem tudunk pusztán diasorokat vetíteni, feladni könyvek ide vonatkozó oldalait, majd elégedetten hátradőlni, hogy az anyagot leadtuk. Ahhoz, hogy az anatómia ne csak a fejekbe, hanem a kezekbe és a szívekbe is beköltözzön, sokkal komolyabb módszerek és tágabb keretrendszer kell.

A TestSzobrász módszertan

  • A képzés folyamán minden Inas a saját tempójában halad

  • A fő tanulási módokat (auditív, vizuális, kinesztetikus) folyamatosan váltjuk, ötvözzük

  • A számonkérés folyamatos és változatos

  • A tanulás kis létszámú csoportokban zajlik

  • Folyamatos a szupervízió

  • Lépést tartunk a tudomány fejlődésével

  • Innovatív megoldásokat alkalmazunk  

  • Folyamatos interakciót ösztönzünk a képzés különböző szintjein lévők között

Anatómia oktatásunk irányelvei

Általános fasciális anatómiát tanítunk, amelyet először mindenki a saját testén tapasztal meg a képzés 1. félévében. Ezeket az élményeket a félév során folyamatosan, csoportos formában dolgozzuk fel. Az így megismert saját anatómiát a képzés 2. félévében regionálisan, testterületenként tanuljuk tovább. Ehhez felhasználunk folyamatosan frissülő és nemzetközileg elismert fényképek diasorait, boncolásról készült videó részleteket, valamint 3 dimenziós anatómiai szoftvereket. Az ismert anatómiai atlalszok közül előszeretettel használjuk a Nettert.

A 2. félév külön projektje a 3D anatómia, aminek keretében a feladat a teljes mozgatószervrendszer megmintázása speciális agyag modellen, illetve “people watching” óránkon a járás és a testtartás megfigyelése történik közterületen.

A 3. félévben az anatómia tanulása az egyes egységek, részek közötti kapcsolatok, összefüggések megismeréséről szól. Az Anatómiai Vonalak mentén szerveződő kezelések megtanulása és elvégzése irigylésre méltó anatómiai alapműveltséget ad.

A 3. félév azonban ennél többet kíván a TestSzobrász Inasoktól. Az anatómiát szükséges mozgásban, funkcióban is értelmezniük, tudniuk. Erre szolgálnak az órarend szerinti mozgásórák, ahol mindenki ismét saját mozgásélménye alapján értelmezheti a funkcionális anatómiát, amiről beadandó esszét ír.

A 4. félévben így már megfelelő anatómiai alapokkal vághatnak bele a TestSzobrász Inasok a Strukturális Integráció munkájába. Amennyiben mégis anatómiai hiányosságot tapasztalunk valakinél, akkor ebben a félévben pótolhatja azt a számára kötelezően elvégzendő ismétlő óráinkon.   

A fentiekhez hasonlóan tanítjuk a TestOlvasást, a kezelési stratégia felállítását, a kommunikációt, etikát, praxisépítést és a terápiás térben is működő játszma helyzetek kezelését.

Felnőtt fejjel jellemzően nehezebb a tanulás, de a TestSzobrászat sokszorosan adja vissza a befektetett időt és energiát.  


 

Vélemény, hozzászólás?