A TESTSZOBRÁSZ KÉPZÉS ÁLTAL JAVASOLT MOZGÁSFORMÁK

A terapeuták új nemzedékéről már esett szó egy előző írásunkban. Ők azok, akik a manuális és mozgás terápiákban is otthonosan mozognak, és képesek a funkcionalitás támogatására szövetileg és edzőként is.

A TestSzobrász® képzésben a mozgáselemzés és mozgás tanítás a légzés és a járás újratanítása melett komplexen foglalkozunk az ízületenkénti mozgásterjedelemmel, és kiemelt célunk, hogy a végzett TestSzobrászok értsék és képesek legyenek visszajelezni vendégeik mozgásmintáit is a testtartás minták mellett.

Ezért a képzés 3. félévében órarendi elfoglaltság és a TestSzobrász Inasok feladata három mozgásforma kipróbálása és elemzése. Ezek a jóga, a kontakt improvizáció és az akrojóga.

A jóga

A képzés jógaóráin a saját test felfedezése, érzékelése és az ászanák Anatómiai Vonalak mentén való analizálása a feladat. Itt aránylag egyszerűbb a feladat. A jógában a befelé figyelés és érzékelés önállóan zajlik, más segítsége, vagy közreműködése nem szükséges. Csak saját magukat kell megfigyelniük a TestSzobrász Inasoknak. A jóga természetesen élethosszon át tartó tanulási folyamat, a TestSzobrász képzésben az Inasok csak betekintést kapnak a jóga világába, de célunk, hogy a végzett TestSzobrászok a jóga valamely ágával a továbbiakban aktívan foglalkozzanak.

A kontakt improvizáció

A saját mozgás és benső megfigyelésén túl mutatnak azok a mozgásformák, amiket másokkal szinkronban, együttműködve lehet csinálni. Jellemzően ilyenek a táncok, de sok sport is ezen az együttműködésen alapul. A TestSzobrász képzésbe a kontakt improvizáció került be tananyagként. Ennek a mozgásformának a jelentősége számunkra, hogy tökéletesen képes a TestSzobrász kezelések közben kialakítandó együttdolgozás, mint munkamódszer modellezésére. A kontak improvizációban az egymásrahangolódás és bizalom szintje magas, mégis a legtöbb helyzetből konfliktus nélkül ki lehet lépni, az egymásra hangolódást a kodependencia jellemzi, vagyis az egymástól való kölcsönös függés.

A kontakt, az érintés és érintkezés megtartása és mozgatása a két táncos között fókuszált figyelmet, kifejlett propriocepciót és érzékelést, gyors reagálást és a flowba (áramlatba) való belehelyezkedés képességét fejleszti és követeli meg. A TestSzobrász kezelések manuális sokszínűsége ugyancsak ezeknek a képességeknek köszönhető. Fejlesztésükkel a kötőszöveti érintés meghatározott mélységű, irányú és időtartamú lesz, ami a vendégben meglévő feszültséget képes oldani, szabályozni. 

Az akrojóga

A képzés legösszetettebb mozgásformája és a gyakorlók közötti egymásrautaltsága szempontjából is a legszorosabb az akrojóga. Itt már “létfontosságú” kérdése az egymásra figyelés, a szinkronizált és szorosan koordinált együttműködés. Egy rossz mozdulat, egy pontatlan kommunikáció eséshez vezethet. Itt számít a legtöbbet a bizalom, a figyelem, és először jelennek meg élesen a félelmek, a határok feszegetése és részben a fordított testhelyzetekből, valamint a repülésből adódó hormonális átszellemülés.

Bekapcsol a Mély Vonal

Fontos megjegyezni, hogy mindhárom mozgásfajta erős önismeret és öntudat fejlesztő hatású. Míg a jógában “csak” saját magára kell figyelnie a gyakorlónak, addig a Kontakt Improvizáció már megköveteli a másik lekövetését, az akrojóga pedig egyenesen igényli a bizalmat és a teljes együttműködést. Mindezen folyamatokat a TestSzobrászat a Mély Vonal struktúrájával azonosítja. A személyiség itt, ebben a struktúrában él, a személyiséget alakító élmények ebben a myofasciális rétegben rakódnak le, raktározódnak el, ezért a fenti módszerek is ezt a szövetet edzik, ebben a szöveti tartományban és mélységben kívánják a legnagyobb erőfeszítést. A Mély Vonal igazából az a struktúra, amelyben a testtartás fő mintája, a legtöbb lelki folyamat, és a mozgás inicializálása zajlik.

A következő írásunk a Jóga és a TestSzobrászat viszonyáról szól majd, amiből kiderül, hogy mi igaz abból az állításból, hogy 1 TestSzobrász kezelés felér 1 év jóga gyakorlással.  

Tovább a TestSzobrász képzés oldalára

Vélemény, hozzászólás?