Ida Rolf Talks About Rolfing and Physical Reality

Ida Rolf Talks About Rolfing and Physical Reality

Rosemary Feitis

Nyelv: Angol

A könyv 1978-ban, a Dr. Rolf halála előtti évben jelent meg. Ida Rolf ekkorra már tolószékben ülve tanította a róla elnevezett Rolfing®Strukturális Integrációt. A hozzá közel álló Rosemary Feitis nagy gonddal rendezte össze egy kötetté kettejük beszélgetéseit, és a rövid interjúkat, amelyekben Dr. Rolf a maga vaskalapos modorában, régimódi stílusában vall saját rendszeréről, világlátásáról, és leginkább az emberi természetről. Konkrét példákon keresztül magyarázza módszerét, és annak lényegét. A praxisában és iskolájában megfordult emberek sokaságának megfigyeléseit összegzi mellbevágó egyszerűséggel.

A könyv három részből áll. A bevezetésben Rosemary Feitis - a könyv szerkesztője - foglalja össze Ida Rolf életét és munkásságát. Betekintést ad ennek a komoly asszonynak az életébe, rövid történetekkel illusztrálja a jelentős állomásokat, az Intézet megalapításáig és virágkoráig. A könyv a továbbiakban rövidebb-hosszabb monológokat tartalmaz Dr. Rolftól.

Az Általánosságban (In General) című fejezetben a Rolfing alapjairól, és saját hozzáállásáról beszél. Ezzel kezdi például: „Amikor a test elkezd rendesen működni, a gravitációs erő szabadon áramlik át rajta. Akkor spontán módon a test önmagát kezdi gyógyítani.”

Az egyik kedvencem pedig így hangzik: „Isten nem jött le, és mondta meg nekem (a tutit). Nekem kellett kitalálnom hosszú évek tapasztalatából. A munka volt először, aztán jött az inspiráció.”

Felvázolja a fizikai realitást, a gravitáció és a felegyenesedett emberi tartás küzdelmét, többször visszautalva a Rolfing vonalra: arra a függőlegesre, amely szerinte a legkevesebb energiabefektetéssel járó testtartás, és ami felé tereli a kezelésére járókat. Nézete szerint minden elmozdulás ettől a függőleges vonaltól nehezíti és zsugorítja a testet, panaszokat, tüneteket vált ki.

A Főleg a Rolfingról (Mainly about Rolfing) című fejezetben részletesen tárgyal kulcs strukturákat és kezelések eseteivel illusztrálja az emberi viselkedéshez kapcsolódó testtartás mintákat. Sokat ír a nagyhorpasz izomról, az egyensúlyról, amin inkább a szervezet rendezettségét érti, nem feltétlenül az egyensúlyozó képességet.

Kedvenc témája a légzés, lélegzetvétel, amelyet rendszeresen említ, mint fő fejlesztendő képességet. Részletesen beszél a fasciáról, és Dr. A.T. Still munkásságáról, az oszteopátiáról. Történeteket mesél a lumbális gerinc csigolyákról, a feszítő és hajlító izmokról, és természetesen a lábfejről, és a talpakról.

A TestSzobrászatra járó vendégek szinte állandó kérdése valahol a 3. és 12. kezelés között: ez most már így marad, nem fog visszaváltozni?

Erre Ida Rolf a következő választ adja: „A Rolfing maradandó. Az egyik tanítványom hasonlata szerint, miután átestél a kezeléseken, úgy érzed magad, mint egy Jaguár. Mindegy, hogy milyen sokáig vezeted a Jaguárodat utána, abból soha nem lesz egy Ford.”

A könyv Ida Rolf munkásságának esszenciája. Ajánlom minden terapeutának, aki szeretné megérteni a hozzá érkező embereket, motivációikat, és a panaszaik mögött meghúzódó okokat.


 


 

Címke:

Vélemény, hozzászólás?